"היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים."

דוד בן-גוריון

גוייסו מיליוני שקלים 

עבור מאות פרוייקטים

ב עשרות  יישובים

לקרן אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

אמצעי ביטחון ליישובי בנימין

לקרן אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

ניתן לשלוח צ'ק לקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות 

סיני 613 פסגות 9062400

נא לציין את הפרויקט עבורו מועברת התרומה

או לבצע העברה בנקאית לקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות

בנק 52 סניף 182 חשבון 744034

נא לציין את הפרויקט עבורו מועברת התרומה

הקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות

הקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות הוקמה בשנת 2015 על מנת לסייע בגיוס תרומות עבור פרויקטים שונים באזור בנימין. במשך השנים גייסה הקרן מליוני שקלים לטובת גני שעשועים, בתי כנסת, מקוואות, עזרה לנזקקים ועוד.

בשנת 2019 קיבלה הקרן אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ומאז גדלה מאוד מעורבות הקרן בפרויקטים שונים ביישובי בנימין. 

לקרן הסכם עם עמותה אמריקאית בשם The Heart of Israel המאפשר לתרום דרכה תרומות דולריות לפרויקטים של הקרן ולקבל אישור המוכר לצורכי מס בארה"ב.

טעימה מפרויקטים שהקרן גייסה עבורם מימון

טעימה קטנה מפרויקטים קודמים

מקווה טלמון

שת"פ של טלמון, הקרן ותורמים נוספים. קרדיט לצילום: מיכל אביאור

מגרש שחב"ק ברימונים

שת"פ של המועצה, הטוטו והקרן

גן שעשועים באלון

שת"פ של היישוב והקרן

הבית של רונן בפסגות

שת"פ של היישוב, ישר לחייל והקרן

הצוות שלנו

אהרון צוף

מנכ"ל

אהרון צוף

תושב אש קודש מייסד ומנהל את הקרן מאז הקמתה ב2015

רחלי אייל

סמנכ"ל תפעול

רחלי אייל

תושבת פסגות עובדת בקרן מ2017

מטרות העמותה

  1. העמותה תסייע בפיתוח ההתיישבות בחבל בנימין. הסיוע יכלול את כל צרכי ההתיישבות, בהתאם לשיקול דעת העמותה מעת לעת, לרבות סיוע בהקמתם ובהפעלתם של מבני חינוך, דת ותרבות ומבני ציבור אחרים.  כן תסייע העמותה בפיתוח שטחים ציבוריים, פארקים, מתקני משחקים ובקידום כל צורך ציבורי אחר אשר יקבע על ידי העמותה מעת לעת.
  2. במידת האפשר ועל פי החלטת העמותה, יינתן סיוע כמפורט בסעיף 1, גם ליישובים באזור יהודה ושומרון שאינם בחבל בנימין.
  3. העמותה תעניק סיוע בשעת הצורך ובהתאם ליכולתה, גם לתושבי חבל בנימין ולתושבים ביישובים אחרים ביהודה ושומרון,  הזקוקים לסיוע, בהתאם לקביעת העמותה מעת לעת.
  4. העמותה תעניק תמיכה בהתאם ליכולתה ועל פי הצורך לחיילים בשירותסדיר ומילואים המשרתים באזור יהודה ושומרון בכלל ובחבל בנימין בפרט; וכן תתמוך על פי הצורך ובהתאם ליכולתה בתושבי ישובי חבל בנימין המשרתים בסדיר ובמילואים, בהתאם לקביעת העמותה מעת לעת.

מכתבי תודה

תעודות הוקרה