נחליאל

נחליאל

ישוב קהילתי תורני בגוש טלמונים שבבנימין. הוקם בשנת 1985. בישוב חיים זה לצד זה בהמון כבוד והערכה חרדים ודתיים לאומיים. ליטאים, חסידים, ברסלבים וחובשי כיפה סרוגה. בישוב כ-120 משפחות. ובו כ600 ילדים. ובימים אלו נבנות בו כמאה יחידות דיור נוספות. בישוב מעון, 3 גנים ובית ספר לבנות.

ציוד חירום לנחליאל

היישוב נחליאל שבגוש טלמונים מורכב מכלל גווני האוכלוסיה הדתית,
היישוב גובל בכפר עויין במיוחד וחווה איום על בסיס יומי מהכפר הנ"ל.
לאור התקריות הבנו שאנחנו צריכים להיערך כראוי לתרחיש הגרוע ביותר בו אנו צריכים להגן על עצמנו בטחונית ולדאוג בעצמנו לכח רפואי למקרה של חסימת ציר החוצה, תרחיש שלצערנו לא כל כך רחוק מהמציאות עקב הסמיכות לכפרים עויינים ומיעוט הצירים היוצאים מחוץ לגוש יישובים שלנו.
במסגרת המאמצים שלנו גייסנו מהתושבים את מירב היכולות הן הפיזיות והן הכלכליות, עם זאת לצערנו זה אפילו לא קרוב להספיק לצרכים שלנו.
ציוד מיגון אישי ללוחם סה"כ 85,000 שח

ציוד לחימה טקטי 62,500 שח

אמצעי לראיית לילה 100,000

רכב בטחון מאובזר 150,000

רכב שטח רפואי לפינוי פצועים וטיפול ראשוני בשטח עלות 240,000 שח כאשר השתתפות עצמית שלנו על סך 40,000

ציוד רפואי מקיף 150,000

סה"כ נדרש לנו 587,500 שח

מתוך זה אנו מסוגלים לארגן במקסימום סך 150,000 שח מהתושבים מקווים להשיג עוד סך של כ100,000 שח מהמועצה

ככל שנוכל נעבוד לפי סדרי עדיפויות.

סכום לגיוס:

587,500 ש"ח

לקרן אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

ניתן לשלוח צ'ק לקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות 

סיני 613 פסגות 9062400

נא לציין את הפרויקט עבורו מועברת התרומה

או לבצע העברה בנקאית לקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות

בנק 52 סניף 182 חשבון 744034

נא לציין את הפרויקט עבורו מועברת התרומה