נווה ארז

נווה ארז

הישוב נווה ארז שבחבל בנימין הוקם בשנת 1999 כשכונת המשך לישוב הוותיק מכמש, בגובה כ- 625 מ' מעל פני הים. נווה ארז הוא ישוב בעל צביון יהודי, חילוני-דתי, שחרט על דגלו את אהבת הבורא, הבריאה והבריות. יצירתי ויצרני, עם מתן ביטוי לאומנות ואמנות, תיירות, חקלאות וייצור מקומי. בישוב חיים כיום כ- 40 משפחות של חברי הישוב ושוכרי דירות, עם 57 ילדים, כן ירבו.

בית כנסת נווה ארז

במרכז הישוב ניצב בית הכנסת שמשמש כמרכז החיים הרוחני, החברתי והקהילתי. בי"ד אלול התש"פ נשרף המבנה כתוצאה מקצר חשמלי. אנו תושבי נווה ארז, קיבלנו על עצמנו להקים תחת הריסות בית הכנסת שנשרף, מבנה קבע לבית כנסת חדש שיתאים לתושבי הישוב ההולך ומתפתח.
עלות בניית בית הכנסת 770 אש"ח. תושבי נווה ארז מגייסים בימים אלה 350 אש"ח מבני משפחותיהם ונותר סכום של 420 אש"ח להשלמת הבניה אותו אנו מבקשים מהציבור לסייע לנו במימונו.
 

סכום לגיוס:

770,000 ש"ח

לקרן אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

ניתן לשלוח צ'ק לקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות 

סיני 613 פסגות 9062400

נא לציין את הפרויקט עבורו מועברת התרומה

או לבצע העברה בנקאית לקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות

בנק 52 סניף 182 חשבון 744034

נא לציין את הפרויקט עבורו מועברת התרומה